Terugleveren en salderen

Terugleveren en salderenStroom die u overdag opwekt, maar niet direct in huis gebruikt mag u terugleveren aan het elektriciteitsnet. 's Avonds, als u wel stroom gebruikt maar niet opwekt, neemt u vervolgens weer stroom van het net af. De teruggeleverde stroom wordt aan het einde van het jaar van uw verbruikte stroom afgetrokken, dit noemen we salderen. 

Op deze manier ontvangt u dezelfde prijs voor de teruggeleverde energie als die u betaalt wanneer u stroom afneemt. 

Wanneer u echter per jaar meer teruglevert dan u afneemt, wordt de vergoeding voor de "teveel" teruggeleverde energie aanzienlijk lager en wordt het rendement op uw invstering dus ook lager. Uitgangspunt is dan ook om niet meer zonnepanelen te nemen dan u voor eigen gebruik nodig heeft.

Er zijn vergevorderde plannen om het systeem van salderen af te bouwen. Het huidige wetsvoorstel (status begin 2020) bepaalt dat het huidige stelsel met 11% per jaar wordt afgebouwd tussen 2023 en 2031. Vanaf 2031 bedraagt de vergoeding voor teruggeleverde zonnestroom 7 cent per kWh. Omdat een deel van de opgewekte stroom in huis wordt gebruikt en niet teruggeleverd dempt dit het effect van het afbouwen van de saldering.

Tegen die tijd wordt het overwegen van een accu om zelf opgewekte zonnestroom op te slaan interessant.